Samarbeid

Driv du innan bransjar som har med hage-dyrking- mat-helse-media&forlag å gjera, og ser at me kan ha nytte av kvarandre sitt samarbeid (sponsing, annonser, kommunikasjon/informasjon/skriving, kurs, foredrag) ta kontakt!

margunn.ueland@gmail.com

Tlf: 99 26 11 58


%d bloggers like this: